skip to Main Content

Masterclass: Speels Ontwikkelen

1 dagdeel

95

40 deelnemers

Online

 • Je weet wat het nut is van speelsheid op school en in je begeleiding
 • Je weet hoe je speelsheid leeftijdsadequaat kan inzetten
 • Je hebt praktische handvaten hoe je speelsheid in de klas of in je begeleiding kan gebruiken
 • Je ervaart wat speelsheid met jouw ontwikkelingsbereidheid doet

Masterclass: Seksuele oriëntatie en genderidentiteit

1 dagdeel

95

40 deelnemers

Online

Je leert:

 • De verschillende onderdelen van deze vraagstukken herkennen en begrijpen
 • De verbanden die er wel of niet zijn tussen LHBTIQ+ en hoogbegaafdheid
 • Ervaren hoe het is om in een dubbele minderheid te zijn
 • Hoe je een inclusieve benadering naar iedereen kan hanteren

Masterclass: Twice Exceptionals

1 dagdeel

95

20 deelnemers

Online

In deze masterclass leer je:

 • Typen twice exceptionals
 • Kenmerken en behoeftes
 • Ondersteuningsbehoeftes
 • Grenzen stellen en handhaven

Masterclass: Formatief Werken

1 dagdeel

95

40 deelnemers

Utrecht

Je leert over:

 • basisprincipes van verandermanagement
 • welke randvoorwaarden er zijn voor formatief werken
 • de kern van formatief werken

Masterclass Uitstelgedrag

1 dagdeel

95

40 deelnemers

Online

 • Bij deze masterclass leer je:
 • Wat zijn de verschillende oorzaken van uitstelgedrag?
 • En wat kun je als begeleider doen om van uitstel- naar effectief gedrag te gaan?

Masterclass: Onderpresteren

1 dagdeel

95

40 deelnemers

Online

Aan het eind van deze masterclass kan jij:

 • Verschillende vormen van onderpresteren herkennen
 • Interventies plegen om het onderpresteren te voorkomen of te verhelpen
 • Van grote invloed zijn op het zelfbeeld van een onderpresterende leerling

Masterclass: Motivatie

1 dagdeel

95

40 deelnemers

Online

Tijdens deze masterclass leer je:

 • Verschillende motivatie strategieën kennen
 • De juiste strategieën bij de specifieke motivatieproblemen praktisch in te zetten

Masterclass: Basis hoogbegaafdheid

1 dagdeel

95

40 deelnemers

Online

Herken je bij leerlingen uit je groep uitspraken als:

 • Dat kan ik nooit
 • Dit is gewoon stom
 • Ik werk liever alleen
 • Ik weet het niet meer

Masterclass: Executieve functies

1 dagdeel

95

40 deelnemers

online

Wat zijn executieve functies? En wat hebben deze met het onderwijsproces te maken? Ben je benieuwd naar de antwoorden op deze vragen, volg dan deze masterclass waar je meer leert over:

 • De executieve functies
 • De rol van deze functies binnen het onderwijsproces
 • Het herkennen en versterken van de executieve functies
Back To Top