skip to Main Content

3 dagen

850

16 deelnemers

Utrecht

 • Creatieve spelvormen in te zetten
 • Juiste feedbackregels
 • Het functioneren te verbeteren
 • De schoolprestaties te verbeteren

Executieve functies trainen met de Specialisatiemodule Actief Executief

Executieve vaardigheden zijn sinds een paar jaar een populair onderwerp. Veel scholen beseffen dat een goede ontwikkeling van executieve functies bijdraagt aan het schoolsucces en de groei naar volwassenheid.

Signaleren en remediëren

Het signaleren en de basisremediëring zijn bij scholen vaak al wel bekend. Met signaleren doelen we op executieve functie testen en het signaleren van kenmerken en gedragingen. Basisremediëring vindt plaats door middel van formulieren die leerlingen leren plannen en organiseren en het inschatten van hun resultaten en werkhouding. Helaas lukt het niet om alle leerlingen zo te bereiken.

Leerlingen die onvoldoende baat bij basisremediering hebben zijn zich bijvoorbeeld niet bewust van hun zwakke executief functioneren. Of leerlingen die heel goed weten wat hun zwakheden zijn, maar de clown uithangen om niet op te vallen. Leerlingen kunnen allerlei ‘trucs’ inzetten om niet aan hun vaardigheden te hoeven werken. Wat je dan als docent ook doet, ze blijven wegduiken of denken dat er geen probleem is.  Het lukt docenten, remedial teachers. begeleiders en psychologen vaak niet om deze kinderen een stap verder te helpen. Gesprekstechnieken en schriftelijke tools geven onvoldoende resultaat. Het liefste zou je ze laten reflecteren op hun motieven.

Actief Executief biedt ondersteuning indien basisremediering onvoldoende is

Je leert om de leerling, als het ware, te betrappen op zijn gedrag. Hiervoor gebruiken we spellen en opdrachten, want het spelen van een spel vinden de meeste leerlingen leuk en het verloopt daarom vaak soepeler dan een gesprek. We hebben de spellen per Executieve Functie ontwikkeld om de leerling te kunnen confronteren met zijn individuele zwaktes. De spellen zijn dus speciaal ontworpen om ‘echt’ gedrag te triggeren. Sociaal wenselijk antwoorden is bijna onmogelijk, omdat leerling en coach beiden getuige zijn van het gedrag. De leerling bevindt zich nu in een kwetsbare situatie. In de Specialisatiemodule leer je de leerling geruststellen en je maakt kennis met gesprekstechnieken om bewustwording van het eigen functioneren van de leerling te stimuleren. Ook leer je hoe de leerling zichzelf kan remediëren op basis van een stappenplan. Verder leer je de handelingswijze van de leerling evalueren en maak je de verbinding naar de school- of thuissituatie. Dit doe je door de geoefende Executieve Functie naar voren te halen en de leerling te laten bedenken hoe hij of zij de uitdagingen zelf kan trainen. Je maakt hierbij weer gebruik van de spellen. Vaak zijn de oplossingen die de leerling heeft bedacht bij het oplossen van de spellen ook geschikt voor de praktijksituatie.

De sleutel tot succes is de bewustwording van verborgen gedragspatronen en om in kleine stapjes de Executieve Functies aan te pakken.

Wil je meer weten over de Executieve functies? Volg dan eerst de masterclass ‘Executieve Functies’.

Het programma

Tijdens deze drie-daagse opleiding gaan we aan de slag met

 • gesprekstechnieken die je kunt inzetten bij de ‘Actief Executief-toolbox’
 • het ervaren en inzetten van ‘Actief Executief-spellen’
 • het bedenken en creëren van eigen bedachte spellen

Na deze module:

  • ken je de psychologische theorie achter de spellen, zoals cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie, angstreductie en Executieve functies
  • weet je welke verborgen Executieve Functies er kunnen zijn. Wat ligt er onder het oppervlak?
  • weet je welke gesprekstechnieken je kunt inzetten om een leerling te laten reflecteren op zichzelf en tot oplossingen te laten komen
  • weet je welke spellen je kunt inzetten bij welke Executieve Functie
  • kun je een actieplan opzetten om je leerling te laten oefenen met zijn of haar Executieve Functies
  • weet je hoe het gesteld is met je eigen executief functioneren. Durf jezelf in de spiegel aan te kijken!
  • weet je hoe je een creatief proces bij jezelf opstart en je dit direct kan toepassen in je dagelijkse praktijk
  • kun je zelfstandig spellen ontwikkelen met huis, tuin en keuken apparatuur
  • kun je collega’s enthousiasmeren over Actief Executief zodat de methode schoolbreed in te zetten is.

Wanneer en waar?

Wordt opnieuw gepland voor schooljaar 2023/2024

De opleiding vindt plaats in Utrecht

Ervaringen

“De specialisatiemodule is heel inspirerend voor mij geweest. De Actief Executief spellen zijn een supertool om kinderen te begeleiden. Op deze manier krijgen ze meer inzicht in hun eigen functioneren. Lichaam en spel zouden een verplicht onderdeel moeten zijn in het lesprogramma. Je verleidt kinderen om anders te leren en minder in hun hoofd te zitten.” 

 

“De Actief Executief specialisatiemodule was een hele ervaring om je bewust te worden van je eigen executieve functies. Door het spelen van een spel, leer je het kind te begrijpen. Wat zijn sterke punten en ontwikkelpunten van de leerling? Het is een goede tool en een toegankelijke manier van begeleiden. Je kan veel bereiken met de inzet van de spellen en bijhorende gesprekstechnieken.”

 

“Los van de bewustwording van je eigen executieve functies, zie ik ook meer mogelijkheden bij mijzelf. Het feit dat je met huis, tuin en keuken spullen een spel kan ontwikkelen, is niet alleen makkelijk te faciliteren. Het laat je ook versteld staan van je eigen kracht en mogelijkheden.”

Investering

De kosten voor deze opleiding zijn: €850,-

Back To Top