skip to Main Content

1 of 2 dagdelen

Afhankelijk van aantal dagen

Minimaal 9 personen

Locatie naar keuze

Tijdens de masterclass maak je kennis met de beleidspiramide:

 • Een planmatig talentbeleid
 • Duidelijk gestructureerde taken
 • Heldere verantwoordelijkheden
 • Vastomlijnd doel

Wat ik leer

Aan het eind van deze training:

 • Weet je het verschil tussen missie, visie en doel
 • Ken je het belang van beleid maken
 • Ben je bekend met het doelenmodel
 • Ben je je bewust van de manier waarop en met welk doel er verrijking geboden wordt in jouw organisatieorganisatie
 • Weet je met welke partijen gecommuniceerd dient te worden over het beleid
 • Heb je inzicht in de meerwaarde van het vormen van een HB commissie
 • Heb je een visie gevormd rondom versnellen/niet versnellen
 • Ken je het belang van vroegtijdig signaleren van hoogbegaafdheid
 • Ben je bekend met de verschillende typen (hoog)begaafde leerlingen
 • Ken je de negen onderdelen die in een beleidsstuk dienen te worden beschreven

Inhoud

Ben je je bewust van de noodzaak van talentonderwijs en wordt er op school misschien al wat mee gedaan, maar ontbreekt de rode draad? Dan is het moment om structuur aan te brengen.

Tijdens de training ‘Beleid’ maak je kennis met de beleidspiramide. Deze hebben we ontwikkeld om te zorgen voor

 • Een planmatig talentbeleid
 • Duidelijk gestructureerde taken
 • Heldere verantwoordelijkheden
 • Een vastomlijnd doel

Wil jij ervoor zorgen dat het beleid met het team wordt gevormd en wordt uitgedragen? Volg deze training en er zal een zichtbare en voelbare groei plaatsvinden in het onderwijs aan, en de begeleiding van alle leerlingen!

Mocht je met minder dan 9 personen deze training willen volgen, kies dan voor het volgen van de kennismodule ‘Beleid’ bij Novilo. Deze module kan je individueel volgen.

Wanneer en waar?

Bij jou op school of op een locatie naar keuze.

Ervaringen

Prettig om met behulp van de beleidspiramide tot een ijzersterk beleid te kunnen komen.

Met behulp van de beleidspiramide hoef ik niet bang te zijn dat ik iets oversla in het beleid.

Investering

De investering van deze training is afhankelijk van het aantal dagen dat gekozen wordt. Neem contact met ons op je precieze wens en daarbij passende investering te bespreken.

Back To Top