skip to Main Content

Tijdens een consultancygesprek zullen we:

  • Luisteren en adviseren
  • Feedback geven
  • Fungeren als ‘stok achter de deur’

Heb je behoefte aan professioneel advies over:

  • Een bepaald thema
  • Onderwijsverbetering bij jullie op school
  • Implementatie van bepaald beleid
  • Talentvolle leerlingen met niet wenselijk gedrag
  • Het schrijven/beoordelen van een beleidsplan
  • Nulmeting van de school

Wij komen graag bij je langs om te luisteren en adviseren over alles dat met school en de organisatie te maken heeft. Om de mate van professionaliteit bij jullie op school hoog te houden kan er op structurele basis een feedbackbijeenkomst gepland worden.

De ervaring leert dat de consultancygesprekken als zeer prettig worden gezien en als stok achter de deur om de stijgende lijn voort te zetten. De investering voor een consultancy is afhankelijk van het doel dat nagestreefd wordt. Neem contact met ons op om je precieze wens en daarbij passende investering te bespreken.

Back To Top