skip to Main Content

1 dagdeel

95

40 deelnemers

Online

  • Je leert signalen van angst en depressie herkennen bij leerlingen met kenmerken van begaafdheid.
  • Je  leert hoe intensiteit van invloed is op de groeikracht van angst en depressie bij deze doelgroep.
  • Je krijgt handvatten gefundeerd vanuit de wetenschap om toe te passen in jouw begeleidingspraktijk.

Wat ik leer

Angst is bij veel kinderen en jongeren met kenmerken van begaafdheid een belangrijk thema. Zij denken al jong na over existentiële vragen en kunnen hierin snelle, grote denkstappen maken. Soms verwerken ze prikkels ook anders. Hierdoor kunnen er, eerder dan bij anderen, angstige of neerslachtige gevoelens ontstaan. Daarnaast speelt hun intensiteit een rol bij hoe zij de wereld zien en ervaren.

Hoe kan je als docent of begeleider zien dat een leerling angstig of somber wordt en wanneer is dit een probleem? Wat kan je als docent of begeleider doen als je ziet dat een leerling steeds stiller wordt, zich terugtrekt of vaak afwezig lijkt te zijn? Help je een leerling door ernaar te vragen of maakt dat het misschien nog moeilijker? En wat als deze leerling kampt met gedachten aan de dood?

In deze masterclass krijg je uitleg over angst en depressie als groeikracht bij leerlingen met kenmerken van begaafdheid in het onderwijs. We kijken naar de invloed van begaafdheid op het verloop en de inhoud van angst en depressie. Samen ontdekken we hoe je hier als docent mee om kan gaan, wanneer je anderen kunt betrekken in je zorgen om de leerling en hoe om te gaan met zelfzorg in deze gevallen.

Samen kijken we met aandacht naar de zinvolheid van deze gedachten in de ontwikkeling van het potentieel dat hieraan ten grondslag ligt. Welke groeikrachten zijn er zichtbaar bij deze doelgroep?

Na de masterclass heb je een ruime hoeveelheid handvatten, gefundeerd vanuit de wetenschap om toe te passen bij jou in je begeleidingspraktijk.

 

Voorkennis voor deze module:
Basis kennis over hoogbegaafdheid

Wanneer en waar?

Datum: 05-04-2023
Tijden: 09:30 – 12:30 uur
Locatie: online

Investering

De kosten voor deze masterclass bedragen €95,-.

Back To Top