skip to Main Content

1 dagdeel

95

20 deelnemers

Utrecht

Je leert:

  • Triggers van angstgevoelens
  • Existentiële vragen
  • Herkennen van triggers

Wat ik leer

Aan het eind van deze masterclass:

  • Weet je hoe stress en angst ontstaan;
  • Begrijp je waarom stress en angst voor hb’ers net weer anders zijn;
  • Weet je hoe de hersenen van hb’ers dingen net even anders verwerken;
  • Ken je de inzichten uit de literatuur op het gebied van depressie en hoogbegaafdheid;
  • Weet je hoe depressie eruit ziet bij een kind;
  • Heb je de tools om om te gaan met stress, angst en gevoeligheid op een dagelijkse basis.

Het programma

Er is basiskennis over hoogbegaafdheid nodig: wat is het en wat zijn de kenmerken zo ongeveer? Tijdens de Masterclass meer duiding daarover. Over angst en depressie is geen kennis nodig – voor zeer ervaren begeleiders is het wellicht zelfs (deels) bekend.

Angst is bij veel hoogbegaafde kinderen en jongeren een belangrijk thema. Omdat zij al van vroeg af aan nadenken over existentiële vragen kunnen er eerder dan bij andere kinderen angstige of neerslachtige gevoelens ontstaan. Daarnaast speelt hun gevoeligheid een rol bij hoe zij de wereld zien en ervaren.

Tijdens deze Masterclass kijken we naar wat angst triggert bij hoogbegaafde kinderen en jongeren, hoe depressie ontstaat en wat je kunt doen als ouder, begeleider of onderwijsprofessional. Je gaat naar huis met een ruime hoeveelheid handvatten, gefundeerd vanuit de wetenschap en toe te passen bij je thuis of op school.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo/VO op Niveau zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Wanneer en waar?

Datum: 22-09-2020
Tijd: 13:30 uur -16:30 uur
Locatie: Europalaan 400, Utrecht

Ervaringen

Investering

Deze masterclass kost 95 euro p.p.

Back To Top