skip to Main Content

1 dagdeel

95

20 deelnemers

Online

In deze masterclass leer je:

  • Typen twice exceptionals
  • Kenmerken en behoeftes
  • Ondersteuningsbehoeftes
  • Grenzen stellen en handhaven

Wat ik leer

Bij deze training maak je kennis met:
  • welke typen twice exceptionals je kunt tegenkomen
  • welke kenmerken en behoeften zij hebben
  • de ondersteuningsmogelijkheden van deze leerlingen
  • hoe je grenzen kunt stellen en handhaven

Inhoud

Elke school heeft te maken met twice exceptionals, oftewel: dubbel bijzondere kinderen: kinderen die enerzijds begaafd zijn en anderzijds last hebben van een extra bijzonderheid als dyslexie, ASS of AD(H)D. Cognitief horen ze thuis op het vwo of gymnasium, maar vaak komen ze daar niet tot hun recht omdat ze onvoldoende begeleiding (kunnen) krijgen bij hun stoornis.

Na het volgen van deze training weet de cursist wat een dubbel bijzonder kind aan onderwijs en ondersteuning nodig heeft en kan hij/zij beter inschatten welke begeleiding haalbaar is binnen de specifieke schoolcontext, en ook waar de grenzen
liggen. Theorie en praktijkvoorbeelden komen aan bod.

Wanneer en waar?

Datum: wordt gepland voor schooljaar 2023/2024
Tijd: 13:30-16:30 uur
Locatie: Online

Ervaringen

Investering

Deze masterclass kost 95 euro p.p.

Back To Top