skip to Main Content

Wij voeren graag een nulmeting voor de school uit zodat je:

  • De startpositie kent
  • Ontwikkelpunten kent
  • Doelen kunt stellen

Een school is altijd in ontwikkeling waardoor er soms vergeten wordt wat er allemaal al is bereikt. Herken je dit en wil je graag weten waar jouw school op dit moment staat? Naar aanleiding van deze meting kunnen we samen kijken wat het ambitieniveau is voor jouw school en hoe deze ambitie bereikt kan worden.

De nulmeting kan voor een individuele school, meerdere scholen of voor hele samenwerkingsverbanden worden afgenomen. De investering voor een nulmeting is afhankelijk van het doel dat nagestreefd wordt. Neem contact met ons op om je precieze wens en daarbij passende investering te bespreken.

Back To Top