skip to Main Content

1  of 2 dagdelen

minimaal 9 deelnemers

Locatie naar keuze

In deze training delen wij kennis over:

  • Signalering
  • Wensen bij overdracht tussen PO en VO
  • Aanbod voor heel jonge leerlingen

Wat ik leer

Bij deze training delen we kennis over:
  • signalering
  • wensen bij overdracht informatie po-vo
  • leerdoelen po-vo
  • aanbod voor heel jonge leerlingen

De inhoud

In deze training staat een soepele en verantwoordelijke overgang van getalenteerde
leerlingen van po naar vo centraal. Tijdens de eerste bijeenkomst zal er veel ruimte zijn voor het uitwisselen van ideeën, delen van best practices, visie op wat je een kind eigenlijk wilt leren, en het informeren van elkaar.

Ook is er ruimte voor praktische vragen als: Wat is de waarde van een IQ-test en wat zegt IQ over schoolsucces? Wat zijn de ervaringen met versnelde leerlingen? In de tweede bijeenkomst maken de cursisten voor hun eigen school een beknopt plan van aanpak dat hen (en hun school) helpt de overgang van het po naar het vo voor getalenteerde leerlingen (nog) beter te laten
verlopen.

Wanneer en waar?

Op een datum en locatie naar keuze.

Investering

De investering van deze training is afhankelijk van het aantal dagen dat gekozen wordt. Neem contact met ons op je precieze wens en daarbij passende investering te bespreken.

Back To Top