skip to Main Content

Tijdens een trajectbegeleiding bieden wij:

  • Implementatie van onderwijsvernieuwing
  • Intensieve samenspraak met school
  • Deskundige begeleiders

  • Scholing op locatie
  • En nog veel meer…

Gebeurt het bij jou op school ook vaker dat na een succesvolle studiedag het enthousiasme toch weer naar de achtergrond verschuift op het moment dat de sleur van de volle lesdagen zich aandient? En zou jij dit graag anders zien?

Een trajectbegeleiding is een must voor iedere school die echt wil groeien! De investering voor een trajectbegeleiding is afhankelijk van het doel dat nagestreefd wordt. Neem contact met ons op om je precieze wens en daarbij passende investering te bespreken.

Back To Top