skip to Main Content


Roland Louwerse
Directeur | Trainer | Opleider | Auteur


Binnen VO op Niveau vervul ik meerdere rollen. Allereerst ben ik algemeen directeur en daarnaast zie je me terug als trainer en opleider. Met mijn jarenlange ervaring als oud-docent klassieke talen en rol als talentbegeleider heb ik een enorme passie voor inspirerend onderwijs. Zo schreef ik samen met Tijl Koenderink het boek ‘Is het voor een cijfer?’ waar het onderwerp motivatie centraal staat. Verder ben ik actief in het hele land om VO scholen te helpen bij het opzetten en implementeren van talentbeleid.

Wil je meer weten over Roland? Bekijk deze video


Gary Vos
Trainer | Opleider


Als classicus ben ik bekend met verschillende onderwijstypes en schoolpopulaties. Daarnaast ben ik gedurende de laatste jaren als promovendus verbonden geweest aan de universiteiten van Edinburgh en Verona. Al deze ervaringen komen me goed van pas bij VO op Niveau waar ik werkzaam ben als senior onderwijsadviseur, opleider en ervaren trainer op vele scholen in Nederland.


Maureen Kramer-Tinnemeier
Trainer | Opleider | Coach | Auteur


Ik werk met veel plezier als trainer en productontwikkelaar bij VO op Niveau. VO op Niveau zorgt ervoor dat ik als Toegepast Psycholoog het beste uit mijzelf kan halen en anderen hiertoe ook kan motiveren. Onderpresteren, gesprekstechnieken en executieve functies zijn mijn favoriete onderwerpen. Met spellen en begeleidende gesprekstechnieken leer ik zowel leerlingen, docenten en zorgverleners hoe ze executieve functies verder kunnen ontwikkelen.

Wil je meer weten over Maureen? Bekijk deze video


Heli Penz
Trainer | Opleider


Anderen helpen zichzelf te ontwikkelen maakt mij blij! Als trainer bij VO op Niveau wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Hierbij kan ik mijn ervaringen als natuurkundedocent en coach in het VWO goed gebruiken. De combinatie van deze onderwijservaring en mijn ECHA-opleiding geeft mij handvatten om flexibel in te springen op de vragen die leven. Door middel van trainingen, workshops en persoonlijke aandacht hoop ik collega’s in het onderwijs te inspireren om meer uit zichzelf en hun leerlingen te halen.

Wil je meer weten over Heli? Bekijk deze video


Lidewij Couwenberg
Trainer | Coach


Als ervaringsdeskundige begon ik op mijn achtste aan de middelbare school, om die op mijn zestiende pas met een diploma te verlaten en er vervolgens negen jaar over te doen om twee studies af te ronden. Vanuit mijn rollen als docent Engels en mentor ben ik veel in contact gekomen met leerlingen en ken ik hun behoeften. Dankzij VO op Niveau heb ik de tools in handen deze leerlingen verder te helpen zoals ik zelf graag geholpen had willen worden. Graag deel ik deze kennis en tools, door trainingen of lezingen te geven op scholen door het hele land, en natuurlijk door hoogbegaafde leerlingen te begeleiden.

Wil je meer weten over Lidewij? Bekijk deze video


Mirjam Kabki
Trainer | Coach


Naast ECHA Specialist Hoogbegaafdheid ben ik ook gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Ook heb ik een trainers- en coachingsopleiding afgerond en werk ik als trainer bij VO op Niveau. Mijn specialisaties zijn executieve vaardigheden en HB-signalering. Mijn ruime ervaring als studiebegeleider gebruik ik tijdens mijn trainingen. Daarnaast doe ik divers HB-gerelateerd onderzoek.

Wil je meer weten over Mirjam? Bekijk deze video

Elly Gerritsen-Kornet
Trainer

Begeleiden van begaafde kinderen en jongeren op het creatieve vlak is mijn passie. Sinds 2007 ben ik werkzaam in het voortgezet onderwijs als muziek- en CKV-docent en geef ik les aan begaafde leerlingen binnen het regulier onderwijs. Als ervaringsdeskundige zijn sensitiviteit, intensiteit en complexiteit vertrouwde companen die ik gebruik om het ontwikkelingspotentieel van mensen aan te wakkeren.

Als trainer bij VO op Niveau wil ik mijn expertise inzetten om docenten in het VO te activeren verbinding te maken met elkaar en met de mens die achter ieder leerlingnummer zit.


Cécile de Bruin
Trainer


Door mijn werk als trainer bij VO op Niveau ontmoet ik tijdens trainingen, adviesgesprekken en congressen andere onderwijsprofessionals. We delen kennis en inspireren elkaar wat ik ontzettend waardevol vind. Van huis uit ben ik onderwijskundige, psychologe (Vrije Universiteit Amsterdam) en ECHA- specialist (Radboud Universiteit Nijmegen). Van al deze kennis en ervaring maak ik graag gebruik in mijn trainingen.


Ralf Nines
Trainer


Sinds 2006 ben ik werkzaam als docent Economie en Bedrijfseconomie in het voortgezet onderwijs in Den Haag. Ook was ik enkele jaren betrokken bij onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in Rijswijk voor de vakken Wiskunde en Ondernemen in zowel het primair- als het voortgezet onderwijs.
Als ervaringsdeskundige ervaar ik mijn werk als trainer bij VO op Niveau als een hele betekenisvolle aanvulling op mijn werk als docent.


Floor Oomens
Trainer


Toen ik in 2010 als biologiedocent op een begaafdheidsprofielschool werkte, en daar kon deelnemen aan training over de begeleiding van hoogbegaafde jongeren, is de wereld van hoogbegaafdheid voor mij open gegaan. Ik was inmiddels ook gestart met een opleiding tot onderwijsorthopedagoog en ben uiteindelijk op het onderwerp onderpresteren bij hoogbegaafde leerlingen afgestudeerd.

Inmiddels werk ik op een andere begaafdheidsprofielschool waar ik tevens begaafdheidscoördinator ben. In de afgelopen jaren heb ik veel meer geleerd over hoogbegaafdheid. Ik pas het toe in mijn onderwijspraktijk, bijvoorbeeld in het kader van differentiëren, en ook in de begeleiding van hoogbegaafde jongeren. Vanuit mijn nieuwsgierigheid en drive om mijzelf te blijven ontwikkelen blijf ik groeien in het voorzien in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde jongeren. Graag wil ik als trainer bij VO op Niveau mijn kennis en ervaringen delen

Maartje is trainer bij VO op Niveau
Maartje van Meersbergen
Trainer


Sinds 2004 ben ik werkzaam als eerstegraads docent Frans in het VO. Tevens ben ik HB-coach en leerlingcoördinator van de Havo/VWO bovenbouw bij ons op school. Enkele jaren geleden volgde ik de opleiding tot Talentbegeleider VO bij Novilo.

In mijn werk ontmoet ik elke dag cognitief getalenteerde leerlingen die tegen verschillende uitdagingen aanlopen. Ze zijn gebaat bij begeleiding bij het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben om zonder al te veel kleerscheuren door het doolhof van de middelbare school en de puberteit heen te komen.

Op mijn eigen school zet ik me dagelijks in om mijn leerlingen zo goed mogelijk te coachen en mijn collega’s te ondersteunen dit ook te doen. Het geven van trainingen is voor mij een waardevolle aanvulling op mijn baan, vooral ook omdat ik de uitwisseling met collega’s van andere scholen in het land als zeer inspirerend en motiverend ervaar! Uiteraard deel ik graag mijn kennis en ervaring met de deelnemers, maar ook leer ik zelf van de interactie met hen!

Foto’s: Eveline van Egdom

Back To Top