skip to Main Content

VONdsel #33: Vuurtje stoken

To coach or not to coach….. Verontwaardigd kijkt een deelnemer in een training mij aan. Al dat coachen dat is toch nergens goed voor? Lessen, dat is wat die leerlingen nodig hebben!

Dit geluid horen we vaker als we op scholen trainingen organiseren. Er wordt getwijfeld aan het nut van specifieke coaching. Is het de moeite waard om tijd en geld te reserveren voor persoonlijke aandacht voor iedere leerling? Of kun je beter alleen die leerlingen coachen die zichtbaar vastlopen? 

Het gaat toch goed zo?
De twijfel wordt onderbouwd door verwijzingen naar leerlingen waar het goed mee gaat. Deze leerlingen geven aan geen behoefte te hebben aan de coaching, en de coachende docent heeft het gevoel dat de tijd die geïnvesteerd wordt weinig oplevert.

Toch is het goed om iets verder te kijken dan het directe coach moment. In de praktijk blijkt namelijk dat regelmatig kort contact met leerlingen ervoor kan zorgen dat er veel minder uitvallers zijn. Ook hebben leerlingen die al een goed contact met hun coach hebben minder moeite om bij vastlopen weer op de rit te komen.

Het Jerommeke effect
Daarnaast hebben we bij coaching vaak te maken met het ‘Jerommeke’ effect: Net als een steen in een stripverhaal die tot gruis geslagen wordt, heeft een leerling pas later door dat er iets gebeurd is. De zichtbare terugkoppeling van het effect ontbreekt dan maar als coach heb je echt wel wat bereikt!

Een goede docent is een goede coach?
Of coaching effect heeft hangt sterk af van de capaciteiten van de coach. Een goede coach zorgt voor verbinding, laat de leerling zien dat diens mening er toe doet, stelt grenzen en kan op het juiste moment de leerling aanzetten tot ander gedrag. Deze vaardigheden zijn niet per definitie bij elke vakdocent goed ontwikkeld. Het gevolg is dat veel trajecten die met goede bedoelingen zijn gestart niet het gewenste rendement opleveren.

Ik wil er dan ook voor pleiten dat scholen die de moeite nemen om tijd en geld in coaching te steken goed nadenken over de vorm. Welk doel wordt met de coaching nagestreefd? Welke capaciteiten verwacht je van een coach? Hoe monitor je het proces? Moet coaching buiten de les of juist erbinnen plaatsvinden? En welke vaardigheden moeten binnen het team ontwikkeld worden?

Meer weten?
Binnen VO op Niveau hebben we ervaring met allerlei vormen van coachen en begeleiden. In de specialisatiemodules coaching en actief executief trainen we onze deelnemers om gericht te coachen bij problemen. In de modules succesvol eigenaarschap en formatief werken wordt juist aandacht besteed aan procesbegeleiding voordat er problemen ontstaan.

Heb je interesse in het ontwikkelen van een visie op coaching en begeleiding in jouw school? Neem gerust contact met ons op! Wij denken graag mee over een traject dat past bij jullie ambities.

Back To Top