skip to Main Content

VONdsel #39: Titanic of reddingsvlot?

‘Mijn zoon heeft nu eerst twee weken toetsen om vast te stellen waar hij staat’, ‘Ze komen de eerste week twee dagen op school, daarna gaan we toetsen’, ‘Sommige leerlingen hebben door de wisselingen nog geen les gehad, maar volgende week hebben we wel een toets’.

Het zijn zomaar uitspraken die ik opving de afgelopen weken. De overeenkomst? Toetsen, toetsen en nog eens toetsen.

Nu leerlingen weer naar school mogen en er subsidies vrijkomen voor het begeleiden van leerlingen, lijkt de focus sterk op toetsen te komen liggen. Docenten willen graag weten wat hun leerlingen echt kunnen. Zij weten ook dat online toetsen een vertekend beeld geven. Logisch dat ze nu graag willen weten wat leerlingen laten zien in een ‘normale’ setting.

Tegelijk voel ik weerstand. Wat leveren al die toetsen nu eigenlijk voor informatie? En wat gaan docenten met die informatie doen? Hoe worden leerlingen hier beter van

Toetsen laten zien of een leerling in staat is de vragen die gesteld worden adequaat te beantwoorden. De onderliggende aanname is dat een goed gemaakte toets bewijst dat een leerling de stof beheerst. Klopt deze aanname wel? En wat bewijst een niet goed gemaakte toets? Heeft de leerling de stof niet begrepen? Heeft de leerling geen tijd genomen om te leren of oefenen? Mist de leerling vaardigheden om überhaupt een toets goed te maken? Of zit de leerling slecht in zijn vel door allerlei omstandigheden? 

Het resultaat van een toets is het topje van een complexe ijsberg. Om goede toets resultaten te halen moeten factoren onder het oppervlak in orde zijn. Worden die factoren niet gezien dan loop je kans dat de leerling zinkt. Hebben docenten na het toetsen zicht op wat er onder het oppervlak zit? Kunnen ze daar ook op handelen?

Het topje van de ijsberg…
De komende weken zullen veel leerlingen hun topje van de ijsberg gaan laten zien. Hoe ga jij als docent, teamleider of bestuurder hiermee om? Vergeet je wat er onder water zit? Of kijk je verder en bied je een helpende hand? Wil je meer weten over een hulpmiddel om onder water te kijken? Samen met Novilo hebben wij een QuickScan ontwikkeld die verder kijkt dan naar cijfers…. Ben je benieuwd naar deze QuickScan en wat deze voor jouw school kan betekenen?

Neem dan contact met ons op en bekijk de informatie op onze website:

Heb je al gehoord over het Nationaal Programma Onderwijs? Bekijk de informatie op onze website!

Back To Top