skip to Main Content

VONdsel #4: Motivatie & wapenwedloop

Wapenwedloop: fraude of challenge?

Een grote uitdaging in lange afstandsonderwijs is de controle. Hoe weet jij als docent hoe het echt met een leerling gaat? Is de stof begrepen? Vallen er geen gaten? Veel scholen worstelen op dit moment met dit vraagstuk. Vaak wordt dit benaderd vanuit bestaande patronen. Je test of leerlingen iets beheersen door ze toetsen te laten maken. Maar hoe toets je op afstand de kennis en vaardigheden van individuele leerlingen?

Het resultaat? Een wapenwedloop tussen docent en leerling waarbij de docent maatregelen verzint om fraude tegen te gaan en de leerling creatieve oplossingen bedenkt om de maatregelen te omzeilen. Met als gevolg een slechtere relatie tussen docent en leerling  en energie die beide partijen in de verkeerde dingen steken. 

Hoe zou het anders kunnen?

Tip 1: Stop met vechten
Deze wedloop kost wederzijds veel energie. Als docent zoek je naar mogelijkheden om alles dicht te timmeren. Als leerling zoek je manieren om dat te omzeilen. In de praktijk is elke maatregel wel weer te omzeilen. Is de energie die hier in gaat zitten de moeite waard?

Tip 2: Start met vertrouwen
Laat de leerlingen voelen dat jij in hen gelooft. Toon begrip voor hun behoefte om samen tot een mooi resultaat te komen met zo min mogelijk inspanning. Geloof oprecht in hun wil om iets te bereiken. Creëer zo de ruimte voor een gesprek over de langere termijn.

Tip 3: Go formative
Pas als je een vertrouwensband met leerlingen hebt opgebouwd, is het zinvol om aan formatief werken te gaan denken. Formatief werken vraagt dat een leerling in staat is om feedback te aanvaarden en te gebruiken. Als feedback gegeven wordt vanuit een verstoorde relatie heeft het meestal geen effect en leidt alleen tot irritatie. 

 

In de volgende post wordt meer verteld over starten met formatief werken.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van VO op Niveau.

Back To Top