skip to Main Content

Tijdens deze training komt het volgende aan bod:

  • Hoe je de verrijking kunt aanbieden
  • De verschillen tussen verbreden, verdiepen, versnellen
  • Aandacht voor praktijkervaringen
  • En nog veel meer…

Het goed invoeren van talentonderwijs is lastiger dan je denkt! Heb je de drive om dit voor jouw school op te zetten en zoek je handvatten hoe je dit nu precies aan kunt pakken? Er wordt veel aandacht gegeven aan praktijkervaringen waardoor veel opstartproblemen al zijn opgelost of uitgedacht. Handig! Zo hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden.

De investering voor het opzetten van een verrijking-/plusklas is afhankelijk van het doel dat nagestreefd wordt. Neem contact met ons op om je precieze wens en daarbij passende investering te bespreken.

Back To Top