skip to Main Content

Altijd passend aanbod op de échte hulpvraag…

Maatwerk

Is er een behoefte om het onderwijs bij jou op school te verbeteren op uitvoerend en organisatorisch niveau? Een van onze onderwijsadviseurs komt graag langs om de wensen en behoeften van de school of het bestuur helder in kaart te brengen. Daarnaast sporen we de ontwikkelingspunten op door het afnemen van:

 • Een nulmeting
 • Verkenningsgesprek

De wensen en ontwikkelingspunten van school/ bestuur vormen samen het doel van jullie traject. Vervolgens bekijken we samen welke vervolgstappen daarbij passen en verspreiden deze over één of meer leerjaren. Er is namelijk geen school hetzelfde…

Lezing

Wij komen graag spreken op bijvoorbeeld:

 • Congressen
 • Personeelsbijeenkomsten
 • Ouderavonden
Meer informatie

Ouderavonden

VO op niveau heeft:

 • Experts
 • Veel kennis over diverse onderwijskundige onderwerpen
 • Veel kennis over opvoedkundige onderwerpen
Meer informatie

Opzetten verrijking-/plusklas

Tijdens deze training komt het volgende aan bod:

 • Hoe je de verrijking kunt aanbieden
 • De verschillen tussen verbreden, verdiepen, versnellen
 • Aandacht voor praktijkervaringen
 • En nog veel meer…
Meer informatie

Consultancy

Tijdens een consultancygesprek zullen we:

 • Luisteren en adviseren
 • Feedback geven
 • Fungeren als ‘stok achter de deur’
Meer informatie

Trajectbegeleiding

Tijdens een trajectbegeleiding bieden wij:

 • Implementatie van onderwijsvernieuwing
 • Intensieve samenspraak met school
 • Deskundige begeleiders
Meer informatie

Nulmeting

Wij voeren graag een nulmeting voor de school uit zodat je:

 • De startpositie kent
 • Ontwikkelpunten kent
 • Doelen kunt stellen
Meer informatie
Back To Top